AJPES - The Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services http://www.ajpes.si/?language=english

The Slovene Enterprise Fund http://www.izvoznooko.si/

JAPTI - Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments http://www.japti.si/home

The Slovene Enterprise Fund http://www.podjetniskisklad.si/home.html

Statistical Office of The Republic of Slovenia http://www.stat.si/eng/index.asp

 

EEN - Enterprise Europe Network http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Europe Direct http://www.europedirect.si/

European Commission - Small and medium-sized enterprises http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm

Your Europe http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htmProjekt KNOW US/Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. Vsebina spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije.

© Know us
Website design: PLAN e d.o.o.