test 1 test 2 Novinarska konferenca in predstavitev rezultatov analize regij
Last news News archive


Last results
Leading partner
Projekt KNOW US/Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Za vsebino spletne strani je odgovorna izključno Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. Vsebina spletne strani ne odraža nujno stališča Evropske unije.

© Know us
Website design: PLAN e d.o.o.